Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Blog » Návod na uznanie zahraničného sobášu na Slovensku

Návod na uznanie zahraničného sobášu na Slovensku

Po vyslovení „I do“ nie je všetko hotovo. Práve naopak, v tej chvíli sa len rozbieha byrokratický kolotoč s dlhými čakacími lehotami. Plánujete sa zobrať v zahraničí a potrebujete uznanie sobášu na Slovensku?

Svadba v Las Vegas

Pri výbere destinácie na našu svadbu padla voľba na Las Vegas. Okrem toho, že sa nám páčila táto destinácia, sme ocenili aj jednoduchý úradný proces v porovnaní s ostatnými krajinami. Prečítajte si viac o tom, ako sa zosobášiť v Las Vegas. Po uzavretí manželstva v zahraničí nás však čakali byrokratické povinnosti, aby sme mohli zlegalizovať jeho platnosť aj u nás doma na Slovensku.

Získať sobášny list

Prvou vecou, ktorú potrebujete získať po svadbe, je úplne logicky sobášny list. Marriage Certificate je spracovaný spravidla do 10 dní po svadbe a zasielajú ho poštou kamkoľvek na svete. Jeho cena je 20$. My sme nechceli riskovať jeho stratu či iné komplikácie, a preto sme sa rozhodli ho vybaviť v zrýchlenom konaní. Úradníčka v Marriage License Bureau, Clark Country v Nevade nám tvrdila, že skôr to nepôjde. Naša kaplnka nám však vyhovela a za prijateľný poplatok 70$ ho vybavila do 2 dní.

Apostilovať sobášny list

Apostila je úradné overenie pravosti dokumentu, to znamená pečiatky a podpisu, za účelom jej použitia v zahraničí. V našom prípade sme potrebovali apostilu od štátu Nevada, aby overila pravosť sobášneho listu, ktorý potrebujeme predložiť slovenským úradom.

Apostilovaný doklad je uznávaný iba v krajinách, ktoré prijali Haagsky dohovor o apostile, t. j. zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z roku 1961. Ide o úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. V krajinách, ktoré k spomínanému dohovoru nepristúpili, je potrebná superlegalizácia, ktorá je byrokraticky oveľa viac náročnejšia.

V čase, keď sme vybavovali apostilu my, Nevada Secretary of State prijímal žiadosti iba poštou. Žiadali zasielať priložené údaje z kreditnej karty na akomsi papieriku, aby bolo možné zaplatiť úradný poplatok. Ospravedlňovali to tým, že poštový kontakt je bezpečnejší ako platby na internete. Táto možnosť sa nám extrémne nepáčila, a preto sme vybavením apostily poverili partnerskú kaplnku, ktorú nám odporučila naša kaplnka. Na vydanie apostily mali 8 týždňov. My sme ho dostali cca po 6 týždňoch.

Overiť úradné dokumenty

Odporúča sa vyhotoviť úradne osvedčená kópia apostilovaného sobášneho listu vydaného cudzím štátom, pretože originály sa zo spisového materiálu nevracajú.

Urobiť úradný preklad

Úradný preklad sobášneho listu a apostily môže urobiť iba prekladateľ s okrúhlou pečiatkou. Preklad spojí s úradne overenými kópiami dokumentov, ktoré prekladal, a pripojí odtlačok pečiatky a prekladateľskú doložku.

Zapísať do matriky

Urobiť zápis o uzavretí manželstva v zahraničí možno iba na osobitnej matrike. Prvotné zápisy sa však nepodávajú priamo na pracovisku osobitnej matriky, ale na príslušnom matričnom úrade, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt. Osobitná matrika má 3 mesačnú lehotu na spracovanie, jej výsledkom je vydanie slovenského sobášneho listu. Matrikárka, u ktorej sme podávali dokumenty nás informovala, že v takýchto prípadoch ide zväčša o 2 mesiace čakania.

Stálo to za to?

Ak všetky čakacie lehoty zhrnieme, ide v podstate približne 6 mesačnú byrokratickú tortúru. Samozrejme, tá sa môže predĺžiť alebo skrátiť v závislosti na rýchlosti, akou jednotlivé kroky dokážete na seba nadviazať. Napriek týmto papierovačkám neľutujeme. Odo dňa svadby sme svoji a slovenský sobášny list je len papier, na ktorý si musíme chvíľu počkať.

Sledujte nás na InstagrameFacebooku.

Prečítajte si tiež Naša svadba v Las Vegas

Prečítajte si tiež Svadba v zahraničí: Ako sa zosobášiť v Las Vegas?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *